Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ /ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ& ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ& ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ 11/2019 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO
ΜΕΛΕΤΗ 9/2019 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 8/2019 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 7/2019 ΓΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ /ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 3/2019 "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ/ΧΑΛΙΩΝ"
ΜΕΛΕΤΗ 4/2019 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 1/2019 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αίτηση συμμετοχής σε μειοδοτικό διαγωνισμό
Περίληψη της αρ. 4/2018 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου