Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Προφίλ Οργανισμού

Στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.ΠΟΜ.) Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργούν δέκα Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Στεγάζονται σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους με πλούσιο Παιδαγωγικό υλικό που συνδράμουν στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος, τα παιδιά προσεγγίζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με μέσα τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη.

Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. Είναι εμπλουτισμένο με δραστηριότητες που στοχεύουν στην υγιή σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη και προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών του τμήματος , την εποχή αλλά και τα ενδιαφέροντα των ιδεών των παιδιών.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού και στοχεύουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας, του σεβασμού ατόμων, πραγμάτων και ιδεών από τα παιδιά.

Η τροφοδοσία των Παιδικών Σταθμών γίνεται από φαγητό που παρασκευάζεται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από εξειδικευμένους μάγειρες και μαγείρισσες, με άριστης ποιότητας υλικά που ελέγχονται από τεχνολόγους τροφίμων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος, γαλακτοκομικών προ'ι'όντων κ.λ.π σε επαρκείς, για τις ανάγκες των παιδιών, ποσότητες.

Παιδίατρος επισκέπτεται κάθε Παιδικό Σταθμό και παρακολουθεί την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών και την άψογη υγειονομική κατάσταση των σταθμών.

Ψυχολόγος του Νομικού Προσώπου παρέχει στήριξη και συμβουλευτική τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό. Φροντίζει για την καλύτερη και αμεσότερη προσαρμογή των παιδιών στο σταθμό καθώς και την άριστη συμμετοχή τους στα προγράμματα του εκάστοτε σταθμού. Πραγματοποιεί ατομικές συναντήσεις με γονείς οι οποίοι έχουν διάφορα ερωτήματα, ανησυχίες και ίσως δυσκολίες ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειου, Παπανικολάου για τις περιπτώσεις των παιδιών που χρειάζεται αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα.

Κοινωνικοί Λειτουργοί του νομικού προσώπου επισκέπτονται τους Σταθμούς και παρέχουν κοινωνική στήριξη στους γονείς των παιδιών των Παιδικών Σταθμών μας, ενημερώνουν για θέματα επιδομάτων και προνοιακών ζητημάτων και παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη. Συνεργαζάνται με την ψυχολόγο, την παιδίατρο και τους παιδαγωγούς του Νομικού Προσώπου καθώς και τις ομάδες των Ιατροπαιδαγωγικών Τμημάτων, με στόχο την άμβλυνση των δυσκολιών που έχουν τα παιδιά στην προσαρμογή και στην εξέλιξή τους στους Παιδικούς Σταθμούς σε συνεργασία με τους γονείς.

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.ΠΟΜ.) Δήμου θεσσαλονίκης είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ απο το οποίο ωφελούνται πολλές οικογένειες.