Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Έντυπα

Αίτηση Εγγραφής Παιδιών (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32
Δήλωση Παραλαβής Νηπίου (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32
Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού wd 32
Απόσπασμα Κανονισμού Λειτουργίας 2019-2020 wd 32
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Κανονισμού wd 32
Υπεύθυνη Δήλωση Εισοδημάτων wd 32
Τροφεία 2019-2020 excel
Καρτέλλα Μοριοδότησης για Γονείς wd 32
Υπεύθυνη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων wd 32