Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Έντυπα

Αίτηση Εγγραφής Παιδιών (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32 pdf
Δήλωση Παραλαβής Νηπίου (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32 pdf
Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού wd 32 pdf
Απόσπασμα Κανονισμού Λειτουργίας wd 32 pdf
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Κανονισμού wd 32 pdf
Υπεύθυνη Δήλωση Εισοδημάτων wd 32 pdf
Τροφεία 2022-2023 excel pdf
Καρτέλλα Μοριοδότησης για Γονείς wd 32 pdf
Υπεύθυνη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων wd 32 pdf
Υπεύθυνη Δήλωση - Συγκατάθεση Γονέων wd 32 pdf