Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Ανακοίνωση Μετάθεσης Αργίας Πρωτομαγιάς

Σας γνωστοποιούμε ότι η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου, επειδή συμπίπτει Κυριακή μετατίθεται την Δευτέρα 02 Μαΐου 2022 με απόφαση που αναρτήθηκε στο ΦΕΚ 1758/Β/11-04-2022.

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)», Δήμου Θεσσαλονίκης θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 03 Μαΐου 2022 μετά τις διακοπές του Πάσχα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠ. ΓΩΓΑΚΟΣ