Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Ενημέρωση Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης» δεν θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού που διέπει τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ., που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄αρ. 41087/2017 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017, από την Μεγάλη Πέμπτη 21-04-2022 μέχρι και την Παρασκευή 29-04-2022.


Θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Δευτέρα 02-05-2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠ. ΓΩΓΑΚΟΣ