Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2020-2021

nation-sign ovrepom-new-logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) Δήμου Θεσσαλονίκης» για τη νέα σχολική περίοδο 2020-2021 θα αρχίσει στις:


10 Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.


Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής είναι:
•    Αίτηση εγγραφής / επανεγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του παιδιού.
•    Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολίων.(σελίδα αρχική με τα στοιχεία του παιδιού και τις σελίδες των εμβολίων ).
•    Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων περί αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ).
•    Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία.
•    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας 2020 (οικονομική χρήση 2019) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (Ε1-2020).
•    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίο εξάμηνο).
•    Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
•    Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
 
Β. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο αίτησης.
Για πληροφορίες και έντυπα, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής τους, στα γραφεία Διοίκησης και στην ιστοσελίδα μας www.obrepom.gr.
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ