Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Γ' Δ.Β.Σ Πρόγραμμα Λαική Παράδοση

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι γονείς του τμήματος προνηπίων την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών και χορών από τους μικρούς μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος « Ας θυμηθούμε τα παλιά». Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά έμαθαν παιχνίδια, τραγούδια και λαχνίσματα, γνώρισαν τον τρόπο ζωής και τα επαγγέλματα μιας άλλης εποχής, έκαναν διάφορες κατασκευές, που υπήρχαν εκτεθειμένες την ημέρα της εκδήλωσης.