Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Γ' Δ.Β.Σ Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ» ήταν το θέμα του  προγράμματος με το οποίο ασχολήθηκε το τμήμα των μικρών προνηπίων. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους γονείς με εκθέματα από τις κατασκευές και τα φύλλα εργασίας των παιδιών, αλλά και με διαδραστικά παιχνίδια και κατασκευές. Στο τέλος έγινε απονομή «άδειας κυκλοφορίας πεζού» σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.