Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Χαιρετισμός Δημάρχου

dimarxosΕπέκταση των δομών, ενίσχυση των υπηρεσιών, αναβάθμιση των εγκαταστάσεων:
Ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε με τη συγχώνευση των πρώην κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας του Δήμου Τριανδρίας και του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας του Δήμου Θεσσαλονίκης καλείται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, που εντείνονται από τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική οικογένεια. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα η φροντίδα των παιδιών και η στήριξη της οικογένειας, σε εποχές απαιτητικές και δύσκολες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ο ρόλος και οι ευθύνες μας είναι αυξημένες. Ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. έχει ήδη επιτελέσει σημαντικό έργο, συνεργάζεται με φορείς υγείας, προγραμματίζει, εκπαιδεύει το προσωπικό, υποστηρίζει τους γονείς, αξιοποιεί όλα του τα μέσα για να ανταποκριθεί στους σκοπούς και το ρόλο του.
Έχουν γίνει πολλά και προγραμματίζουμε ακόμη περισσότερα. Δεν εφησυχάζουμε. Είμαι βέβαιος ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το προσωπικό του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να προσφέρουν και να ανταποκρίνονται με επαγγελματική επάρκεια και ευαισθησία στον κοινωνικό τους ρόλο.

Γιάννης Μπουτάρης - Δήμαρχος Θεσσαλονίκης