Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 1/2019 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αίτηση συμμετοχής σε μειοδοτικό διαγωνισμό
Περίληψη της αρ. 4/2018 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου
ΑΡ 4/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 9/2018 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 8/2018 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 5/2018
ΜΕΛΕΤΗ 4/2018 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΜΕΛΕΤΗ 7/2018 "Για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθ. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR)"
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 2/2018 για "Ανάθεση εργασιών καθαρισμού μοκετών-χαλιών των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018"
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & FAX
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & FAX
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ