Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ 5/2018
ΜΕΛΕΤΗ 4/2018 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΜΕΛΕΤΗ 7/2018 "Για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθ. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR)"
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 2/2018 για "Ανάθεση εργασιών καθαρισμού μοκετών-χαλιών των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018"
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & FAX
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & FAX
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ 10/2017 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΜΕΛΕΤΗ 8/2017 «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΜΕΛΕΤΗ 7/2017 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»