Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΜΕΛΕΤΗ 8/2017 «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)»
ΜΕΛΕΤΗ 7/2017 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 5/2017 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 3/2017 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 4/2017 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 8/2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας ελέγχου Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ 6/2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Περίληψη της αρ. 3/2016 διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου
3/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ