Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Μέλη Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Μαρία Ακριτίδου
Αντιπρόεδρος Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα
Βασίλειος Φασούλας
Σωκράτης Δημητριάδης
Μιχάλης Κωνσταντινίδης
Ανθούλα Κατσιάφα
Βασιλική Σταμούλη
Όλγα Παππά
Μαρία Χατζηγεωργίου
Ελένη Τζιούτζια
Φίλιππος Μπαντής
Πελαγία Δουλκερίδου
Σοφία Παύλου
Γεωργία Καλατούδη
Αικατερίνη Δασκαλάκη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αλέξανδρος - Αθανάσιος Μπαρμπουνάκης
Αθανάσιος Παπαναστασίου
Βασιλική Βαταμίδου Μαρασλίδου
Ευστάθιος Παντελίδης
Μαρία Αγαθαγγελίδου
Βασίλης Διαμαντάκης
Δημήτριος Αρετάκης
Αυγή Βογιατζόγλου
Παρασκευή Μυρόβαλη
Αθανασία Χατζή
Κυριακή Στρατάκη
Ελένη Λουάραση
Αναστασία Καρρά
Ελένη Ψημένου-Τσουκαλά
Άννα - Μαρία Καραθάνου