Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

«Διακοπή λειτουργίας παιδικών σταθμών λόγω εορτών των Χριστουγέννων»

Σας ενημερώνουμε ότι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης» δεν θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22-4-2002), από τις 23-12-2017 μέχρι και τις 05-01-2018.Θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από την Δευτέρα 8-01-2018.

                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

.                                                                        ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ